4.5 C
Toronto
Monday, March 4, 2024
HomeCanadaതൊഴിലുകളും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി നറുക്കെടുപ്പുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതായി ഐആർസിസി

തൊഴിലുകളും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി നറുക്കെടുപ്പുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതായി ഐആർസിസി

IRCC considers Express Entry draws based on professions and other categories

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിനും തൊഴിൽ ദൗർലഭ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ കൂടാതെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി നറുക്കെടുപ്പുകൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ, റെഫ്യൂജീസ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കാനഡ (ഐആർസിസി) അറിയിച്ചു. ഇവയ്ക്കു പുറമെ തൊഴിൽ പശ്ചാത്തലം, തൊഴിൽ ദൗർലഭ്യമുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മേഖലകൾ, അന്തർദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികളായോ താൽക്കാലിക വിദേശ തൊഴിലാളികളായോ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം എന്നിവയും അടിസ്ഥാനമാക്കുമെന്ന് ഐആർസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഫെഡറൽ സ്‌കിൽഡ് വർക്കർ പ്രോഗ്രാം, കനേഡിയൻ എക്‌സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ്, ഫെഡറൽ സ്‌കിൽഡ് ട്രേഡ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നീ മൂന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ പാതകളിലൊന്നിലൂടെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥിര താമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എക്‌സ്പ്രസ് എൻട്രി.

നിലവിൽ, ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ സ്ഥിര താമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് CRS ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്കോർ നൽകുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിലിലോ മേഖലയിലോ ഉള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

തൊഴിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രത്യേക തൊഴിലുകളിലോ മേഖലകളിലോ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് IRCC അറിയിച്ചു. കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി, തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ദീർഘകാല ക്ഷാമം നേരിടുന്ന മേഖലകളുടെ രൂപരേഖ നൽകാനും രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്‌സിനെ ഇമിഗ്രേഷൻ വഴി എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും IRCC ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2019-നും 2021-നും ഇടയിൽ, എക്‌സ്‌പ്രസ് എൻട്രി വഴി സ്ഥിര താമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രാഥമിക തൊഴിലുകൾ ഇവയായിരുന്നു:

 • ഫുഡ് സർവ്വീസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ
 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ
 • ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റേഴ്‌സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടന്റസ്
 • റീട്ടെയിൽ സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ
 • സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനിയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഡിസൈനേഴ്സ്
 • അഡ്വെർടൈസ്‌മെൻറ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്നിവയിലെ പ്രൊഫഷണൽ ഒക്ക്യൂപ്പേഷൻസ്
 • കുക്ക്
 • കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർമാർ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ടീവ് മീഡിയ ഡെവലപ്പർമാർ
 • ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടന്റ്
 • യൂസർ സപ്പോർട്ട് ടെക്നിഷ്യൻസ്
 • റസ്റ്റോറന്റ്, ഫുഡ് സർവീസ് മാനേജർമാർ
 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാർ

അന്താരാഷ്‌ട്ര ബിരുദധാരികളെ സ്ഥിരതാമസത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു

ഇന്റർനാഷണൽ വിദ്യാർത്ഥി ബിരുദധാരികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എക്‌സ്‌പ്രസ് എൻട്രിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐആർസിസി പറയുന്നു. പുതിയ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു നിയുക്ത പഠന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ഫീൽഡുകളിൽ ബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ള ബിരുദധാരികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും ഐആർസിസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥി ബിരുദധാരികൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിലെങ്കിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരും കനേഡിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉള്ളവരുമായതിനാൽ അവർക്ക് സ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക കുടിയേറ്റത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് IRCC സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻറെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്നും ഐആർസിസി പറയുന്നു.

2017-നെ അപേക്ഷിച്ച് 80% വർദ്ധനവിൽ 2021-ൽ എക്‌സ്‌പ്രസ് എൻട്രി വഴി 88,000-ലധികം അന്തർദേശീയ ബിരുദധാരികൾ സ്ഥിരതാമസം നേടി.

താൽക്കാലിക വിദേശ തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരതാമസത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു

അന്താരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാർത്ഥി ബിരുദധാരികളെപ്പോലെ, കൂടുതൽ താൽക്കാലിക വിദേശ തൊഴിലാളികളെ എക്‌സ്‌പ്രസ് എൻട്രി വഴി സ്ഥിരതാമസക്കാരാക്കാനും ഐആർസിസി പരിഗണിക്കുന്നു. താൽക്കാലിക വിദേശ തൊഴിലാളി പ്രോഗ്രാമുകൾ ആഗോള പ്രതിഭകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു, ഇത് അടിയന്തിര ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

2021-ൽ, ഏകദേശം 168,600 ആളുകൾ താൽക്കാലിക തൊഴിലാളി പദവിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിര താമസത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രാങ്കോഫോണും ദ്വിഭാഷാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ നൽകുന്നതും IRCC പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവർക്കും ദ്വിഭാഷാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിക്കും.

2019-ൽ, കാനഡ ഫ്രാങ്കോഫോൺ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആരംഭിച്ചു, ഇത് ക്യൂബെക്കിന് പുറത്തുള്ള 4.4% പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരെ 2023 അവസാനത്തോടെ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

2017 നും 2021 നും ഇടയിൽ കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ 110,000 സാമ്പത്തിക ക്ലാസ് ഫ്രാങ്കോഫോൺ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ 30,000 പേർ മാത്രമാണ് ക്യൂബെക്കിന് പുറത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എക്‌സ്‌പ്രസ് എൻട്രി വഴി കൂടുതൽ ഫ്രാങ്കോഫോൺ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ, കാനഡയുടെ ദ്വിഭാഷാ സ്വഭാവം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരാനും അതോടൊപ്പം ഒരു അധിനിവേശത്തിന് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കേണ്ട കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ തൊഴിൽ വിടവുകൾ നികത്താനും സർക്കാരിന് കഴിയും.

2022 ജൂൺ 23-ന് ബിൽ C-19 ബില്ലിന് കീഴിൽ, സാമ്പത്തിക മുൻഗണനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇമിഗ്രേഷൻ മന്ത്രിക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എക്‌സ്‌പ്രസ് പ്രവേശനത്തിനായി ഇൻവിറ്റേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കും.

എക്സ്പ്രസ് പ്രവേശനത്തിനായി ഐആർസിസി ഇനി സമഗ്ര റാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ CRS സ്‌കോറുകൾ അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ചെയ്യുകയും അവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിക്കാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. എക്‌സ്‌പ്രസ് എൻട്രിക്ക് കീഴിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Join Our Group

Join whatsapp group

MC റേഡിയോ വാർത്തകൾ വാട്ട്സ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ click ചെയ്യുക.

Join facebook page

MC റേഡിയോ ന്യൂസ് വെബിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ വാർത്തകളും ലഭിക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ FB പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക.

LIVE NEWS UPDATE
Video thumbnail
റോള്‍സ് റോയ്‌സിനേക്കാള്‍ വില | ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ വാച്ച് കണ്ട് അമ്പരന്ന് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ ഭാര്യ |
00:49
Video thumbnail
ഓട്ടവയിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പിൻവലിച്ചു | Fog warnings lifted in Ottawa | MC News | MC Radio
03:24
Video thumbnail
ഇന്ന് ലോക കേള്‍വി ദിനം | World Hearing Day | MC NEWS | MC RADIO
01:52
Video thumbnail
Nupura school of music and dance | MC NEWS
04:53
Video thumbnail
ആൽബർട്ട വീണ്ടും ശൈത്യകാലാവസ്ഥയിലേക്ക് | Alberta is back to winter | TOP 10 | MC NEWS
03:17
Video thumbnail
തിളപ്പിച്ച നാരങ്ങാവെള്ളം, സ്വാദിനൊപ്പം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളേറെ..! | health Benefits of Lemon Water
00:59
Video thumbnail
പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയെ പരിഹസിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിയേർ പൊളിയേവ് | MC NEWS
05:40
Video thumbnail
ഒന്റാരിയോ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ഡ്രോ: 2,583 അപേക്ഷകർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ | IRCC | MC NEWS
00:37
Video thumbnail
പുതിയ ഇനം കടല്‍ ഒച്ചിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേര് !| New species of sea slug named after Indian president
00:53
Video thumbnail
'നടക്കാന്‍' കഴിയുന്ന അപൂര്‍വ്വ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തി | Walking fish found under deep sea | MC NEWS
00:32
Video thumbnail
ആനന്ദ് അംബാനി- രാധികാ മെർച്ചന്റ് വിവാഹം;പ്രീവെഡ്ഡിങ് ആഘോഷത്തിൽ ബോളിവുഡ് | MC News | MC Radio
01:00
Video thumbnail
നല്ല വിഷ്വലിനായി എടുക്കുന്ന റിസ്ക് ചെറുതല്ല CPl (M) സ്ഥാനാർത്ഥി K. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ റോഡ് ഷോയിൽ നിന്ന്
00:32
Video thumbnail
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രയൻ മൽറോണി അന്തരിച്ചു | Brian Mulroney passed away | MC NEWS | TOP10 NEWS
03:24
Video thumbnail
ദുബായില്‍ മെട്രോ, ട്രാം ട്രെയിനുകളില്‍ ഇ-സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ക്ക് വിലക്ക് | MC NEWS | MC RADIO
00:25
Video thumbnail
പരീക്ഷാക്കാലത്ത് അല്പം ഭാഷാപരീക്ഷണങ്ങളാകാം.. | There may be some language tests during the exam
03:10
Video thumbnail
‌കന​ഗോലുവിന്റെ അങ്ങനെയൊരു റിപ്പോർട്ടില്ലെന്ന് വി.ഡി.സതീശൻ‌ | V. D. Satheesan | MC NEWS
03:49
Video thumbnail
എസ്എഫ്ഐക്കാർ അഴിഞ്ഞാടുന്നുവെന്ന് വി.ഡി.സതീശൻ | V. D. Satheesan | MC NEWS
05:17
Video thumbnail
മുന്‍ കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രയന്‍ മല്‍റോണി അന്തരിച്ചു | Former Canadian PM Brian Mulroney dies
03:48
Video thumbnail
ഗായിക ക്യാറ്റ് ജാനിസ് അന്തരിച്ചു | Singer Cat Janice has passed away | MC News | MC Radio
00:28
Video thumbnail
വൈറോളജി ലാബിലെ ചൈനീസ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ട്രൂഡോ മറച്ചുവെച്ചതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു | പിയേർ പൊളിയേവ്
17:51
Video thumbnail
കനേഡിയൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നാലാം പാദത്തിൽ 1% വളർച്ച കൈവരിച്ചു | TOP 10 | MC NEWS
03:29
Video thumbnail
കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ സൂപ്പർ ഗ്രീൻ ജ്യൂസുകൾ..! | Green Juice | Health | Lifestyle
02:14
Video thumbnail
ലോകത്താദ്യമായി ട്രാന്‌സ്പരെന്റ് ലാപ്‌ടോപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ലെനോവ | MC NEWS
00:44
Video thumbnail
മെസ്സി ആരാധകര്‍ക്കുനേരെ അശ്ലീല അംഗവിക്ഷേപം; ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് വിലക്കും പിഴയും | Cristiano Ronaldo
00:59
Video thumbnail
കണ്‍മണിയെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി ദീപിക പദുക്കോണും രണ്‍വീര്‍ സിംഗും | Deepika Padukone | Ranveer Singh
00:54
Video thumbnail
ഇലക്ഷന്‍ അടുത്തതോടെ എക്‌സ്പ്രസ് സ്പീഡില്‍ പൗരത്വം നല്‍കി ഐആര്‍സിസി | IRCC speed up the process of PR
00:58
Video thumbnail
ആരോ​ഗ്യത്തോടെയിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ? | What to do to be healthy? | MC News | MC Radio
04:18
Video thumbnail
4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നവർ |People who celebrate their Bday once every 4 years
02:15
Video thumbnail
എന്തിനാണ് നാലുവർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അധികദിവസം ? | Leap Day 2024 | Leap Year | MC NEWS
01:43
Video thumbnail
ഒരു വിഡിയോ എടുക്കാൻ എന്തൊരു പാടാണ് ! | Viral Video | MC NEWS
00:46
Video thumbnail
സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ 188 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ | IRCC | CANADA | MC NEWS
00:59
Video thumbnail
എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം: കാനഡയിൽ അതിശൈത്യ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അവസാനം |‘Moody’ spring expected across Canada
03:15
Video thumbnail
കൊച്ചി മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് എ. ആർ റഹ്മാൻ, ആരാധകർക്കൊപ്പം സെൽഫിയും | AR Rahman | Kochi Metro
00:32
Video thumbnail
ഇസ്രയേൽ പതാകയുമായി മുൻ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസോനാരോ | MC News | MC Radio
00:28
Video thumbnail
4,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചുവന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി | Iran | Lipstick | MC News
00:46
Video thumbnail
ബിടിഎസ് വീണ്ടും എത്തുന്നു! | BTS military discharge dates revealed | MC News | MC Radio
00:44
Video thumbnail
സെലിബ്രിറ്റി വോയ്‌സ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് ഫോണ്‍പേ | PhonePe new voice feature | MC News | MC Radio
01:08
Video thumbnail
എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും അശ്ലീല മുന്നണികൾ, മോദി മൂന്നാമതും പ്രധാനമന്ത്രിയാകും | PK Krishnadas | Press Meet
02:00
Video thumbnail
മതപ്രീണനമാണ് എൽഡിഎഫ് നയം. യുഡിഎഫ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു | PK Krishnadas | Press Meet
01:47
Video thumbnail
ചരിത്രം തിരുത്താൻ നാൽവർ സംഘം, നയിക്കാൻ മുന്നിൽ മലയാളി | Malayali astronaut in gaganyaan mission
03:09
Video thumbnail
എവറസ്റ്റ് കയറുന്നവര്‍ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കണം | Electronic chips mandatory for Everest climbers |MC NEWS
00:50
Video thumbnail
ലണ്ടൻ ഒൻ്റാരിയോയിലെ ഫാമിലി മീറ്റ് & ഗ്രീറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം| Family meet & Greet
05:00
Video thumbnail
ശ്രീകണ്ഠീരവയിലെ കണക്ക് തീര്‍ക്കാന്‍ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് | Kerala Blasters will face Bengaluru FC
03:00
Video thumbnail
test tlecast
32:52
Video thumbnail
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ 'സ്റ്റാർലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ടു സെൽ' ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റ് | Starlink
01:21
Video thumbnail
വടകര ലോക്സഭ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ റോഡ് ഷോ | K K Shailaja | Vadakara
00:59
Video thumbnail
വടകര ലോക്സഭ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ റോഡ് ഷോയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു | K K Shailaja
00:59
Video thumbnail
അഭിമാനം വാനോളം | Prashant Nair to lead India's Gaganyaan mission | MC News | MC Radio
03:28
Video thumbnail
വിവാഹ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടി ലെന, ഭര്‍ത്താവ് ഗഗന്‍യാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ | Prasanth Nair | Lena
01:14
Video thumbnail
CPIM സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു | CPIM CANDIDATES | MC NEWS | MC RADIO
01:36
spot_img
RELATED ARTICLES

USA

യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് കോണ്‍സുലേറ്റ്

അമേരിക്കയിലെ മിസോറിയിലെ സെന്റ് ലൂയിസില്‍ അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ക്ലാസിക്കല്‍ ഡാന്‍സര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ചിക്കാഗോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ്. കൊല്ലപ്പെട്ട നര്‍ത്തകന്‍ അമര്‍നാഥ് ഘോഷി്‌റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കോണ്‍സുലേറ്റ് അഗാധമായ...

INDIA

ഹെഡ് സെറ്റ് എന്ന വില്ലൻ: യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവ്, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 % വർധന

സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇഎൻടി ഡോക്ടർമാരുടെ അനൗദ്യോഗിക കണക്കെടുപ്പു പ്രകാരം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനത്തോളം വർധനയുണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കേൾവി കുറയ്ക്കുന്ന...

ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായതായി

ഫെബ്രുവരി 27 മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാഹില്‍ വര്‍മ്മയെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ നാവികസേന വന്‍ തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള വെസ്റ്റേണ്‍ നേവല്‍...

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍

ഫേസ്ബുക്ക്, ടിക് ടോക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റര്‍ (എക്സ്), യൂട്യൂബ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല്‍ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ നീക്കവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്‍. രാജ്യത്തിനും സായുധ സേനയ്ക്കുമെതിരായ 'ദുരുപയോഗം' സാധ്യമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്...

WORLD

ഹെഡ് സെറ്റ് എന്ന വില്ലൻ: യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവ്, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 % വർധന

0
സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇഎൻടി ഡോക്ടർമാരുടെ അനൗദ്യോഗിക കണക്കെടുപ്പു പ്രകാരം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനത്തോളം വർധനയുണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കേൾവി കുറയ്ക്കുന്ന...

ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായതായി

0
ഫെബ്രുവരി 27 മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാഹില്‍ വര്‍മ്മയെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ നാവികസേന വന്‍ തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള വെസ്റ്റേണ്‍ നേവല്‍...

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍

0
ഫേസ്ബുക്ക്, ടിക് ടോക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റര്‍ (എക്സ്), യൂട്യൂബ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല്‍ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ നീക്കവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്‍. രാജ്യത്തിനും സായുധ സേനയ്ക്കുമെതിരായ 'ദുരുപയോഗം' സാധ്യമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്...

യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് കോണ്‍സുലേറ്റ്

0
അമേരിക്കയിലെ മിസോറിയിലെ സെന്റ് ലൂയിസില്‍ അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ക്ലാസിക്കല്‍ ഡാന്‍സര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ചിക്കാഗോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ്. കൊല്ലപ്പെട്ട നര്‍ത്തകന്‍ അമര്‍നാഥ് ഘോഷി്‌റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കോണ്‍സുലേറ്റ് അഗാധമായ...

കിഴക്കൻ വൻകൂവർ ദ്വീപിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ്

0
വൻകൂവർ : ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് കിഴക്കൻ വാൻകൂവർ ദ്വീപിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് എൻവയൺമെന്റ് കാനഡ അറിയിച്ചു. പാർക്ക്‌സ്‌വിൽ മുതൽ കാംബെൽ റിവർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 15 സെൻ്റീമീറ്ററെങ്കിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി...

LOCAL

IMMIGRATION

ഹെഡ് സെറ്റ് എന്ന വില്ലൻ: യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവ്, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 % വർധന

സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇഎൻടി ഡോക്ടർമാരുടെ അനൗദ്യോഗിക കണക്കെടുപ്പു പ്രകാരം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനത്തോളം വർധനയുണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കേൾവി കുറയ്ക്കുന്ന...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
Toronto
broken clouds
4.5 ° C
5.8 °
3.4 °
90 %
3.6kmh
83 %
Mon
11 °
Tue
11 °
Wed
10 °
Thu
7 °
Fri
5 °

Most Popular

live news

ഹെഡ് സെറ്റ് എന്ന വില്ലൻ: യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവ്, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 % വർധന

0
സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇഎൻടി ഡോക്ടർമാരുടെ അനൗദ്യോഗിക കണക്കെടുപ്പു പ്രകാരം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനത്തോളം വർധനയുണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കേൾവി കുറയ്ക്കുന്ന...

ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായതായി

0
ഫെബ്രുവരി 27 മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാഹില്‍ വര്‍മ്മയെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ നാവികസേന വന്‍ തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള വെസ്റ്റേണ്‍ നേവല്‍...

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍

0
ഫേസ്ബുക്ക്, ടിക് ടോക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റര്‍ (എക്സ്), യൂട്യൂബ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല്‍ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ നീക്കവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്‍. രാജ്യത്തിനും സായുധ സേനയ്ക്കുമെതിരായ 'ദുരുപയോഗം' സാധ്യമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്...

യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് കോണ്‍സുലേറ്റ്

0
അമേരിക്കയിലെ മിസോറിയിലെ സെന്റ് ലൂയിസില്‍ അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ക്ലാസിക്കല്‍ ഡാന്‍സര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ചിക്കാഗോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ്. കൊല്ലപ്പെട്ട നര്‍ത്തകന്‍ അമര്‍നാഥ് ഘോഷി്‌റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കോണ്‍സുലേറ്റ് അഗാധമായ...

കിഴക്കൻ വൻകൂവർ ദ്വീപിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ്

0
വൻകൂവർ : ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് കിഴക്കൻ വാൻകൂവർ ദ്വീപിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് എൻവയൺമെന്റ് കാനഡ അറിയിച്ചു. പാർക്ക്‌സ്‌വിൽ മുതൽ കാംബെൽ റിവർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 15 സെൻ്റീമീറ്ററെങ്കിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി...
error: Content is protected !!